Máy bơm nước, máy bơm nước công nghiệp, máy bơm công nghiệp

 

 

Động cơ

Máy bơm nước

Hãng máy bơm

Bơm tăng áp thiết bị

Máy thổi khí

Quạt điều hòa

Sản phẩm bán chạy
Thống kê truy cập
Đối tác
SealandHanilsenaMáy bơm EbaraMáy bơm nước Wilo
Bơm công nghiệp Thành ĐạtGóc trưng bày sản phẩm tại 34 Đường LángGóc trưng bày sản phẩm tại 492 Trường ChinhShowroom bơm công nghiệpShowroom tại 34 Đường LángMáy bơm nước PentaxShowroom1 34 Đường Láng
Máy bơm giếng khoan

Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH

Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH
Mã Sản Phẩm: MASTRA 4 INCH
Email: thanhdat@maycongnghiep.vn
Mô tả chi tiết

Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH có các vòng bi bằng gốm hoặc cao su, khớp nối sản xuất theo quy định NEMA

Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH

- Bảng thông số kỹ thuật -

LOẠI MOTOR  Ba Đơn Q Công suất DN
US.GPM 0 1.3 2.6 4.0 5.3 6.6 7,9 9.2
50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
380V 220V l / phút 0 5 10 15 20 25 30 35
  HP Kw Một Một μF VC H
m
Tổng đầu trong mét
R95-S-08 0.5 0,37 1.8 3.6 15 450 71 68 67 63 59 50 46 35 30mm
G1 ¼ "
R95-S-12 0,75 0,55 2 4.8 20 450 100 94 90 88 85 73 68 48
R95-S-14 1 0,75 2.5 6.3 30 450 122 119 113 105 98 90 80 60
R95-S-16 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 140 136 132 124 115 104 90 73
R95-S-22 2 1.5 4.4 10 50 450 192 187 180 170 158 145 124 100
R95-S-28 3 2.2 6.2 14 60 450 244 235 229 218 203 185 158 130
R95-S-32 3 2.2 6.2 14 60 450 265 248 240 233 224 195 182 128
R95-S-40 4 3 8.3 - - - 332 312 300 292 280 244 228 160

LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
US.GPM 0 4.4 6.6 7,9 8,8 11.0 13.2 15.4
50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 1 1.5 1.8 2 2.5 3 3.5
380V 220V l / phút 0 17 25 30 33 42 50 58
  HP Kw Một Một μF VC H
m
Tổng đầu trong mét 30mm
G1 ¼ "
R95-A-06 0.5 0,37 1.8 3.6 15 450 50 45 38 36 34 30 24 12
R95-A-08 0,75 0,55 2 4.8 20 450 62 60 58 56 50 45 40 30
R95-A-12 1 0,75 2.5 6.3 30 450 95 91 89 83 80 65 56 42
R95-A-16 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 132 118 116 113 109 85 75 55
R95-A-20 2 1.5 4.4 10 50 450 170 155 146 140 137 120 102 78
R95-A-30 3 2.2 6.2 14 60 450 240 225 215 207 200 175 145 107
R95-A-40 4 3 8.3 - - - 313 292 282 266 250 220 180 135
R95-A-50 5.5 4 10.3 - - - 375 360 340 321 310 276 230 170
R95-A-60 7,5 5.5 14 - - - 468 450 420 390 372 330 300 234
R95-A-65 7,5 5.5 14 - - - 507 488 455 423 403 358 325 254

LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
US.GPM 0 8,8 13.2 15.4 17,6 19,8 22 24,2
50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5
380V 220V l / phút 0 33 50 58 67 75 83 92
  HP Kw Một Một μF VC H
m
Tổng đầu trong mét 40mm
G1 ½ "
R95-VC-06 0,75 0,55 2 4.8 20 450 46 42 38 36 32 30 25 20
R95-VC-09 1 0,75 2.5 6.3 30 450 63 58 55 50 48 40 36 29
R95-VC-12 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 86 80 76 68 64 56 48 38
R95-VC-16 2 1.5 4.4 10 50 450 115 105 101 90 85 75 64 51
R95-VC-20 3 2.2 6.2 14 60 450 150 142 130 120 107 98 85 75
R95-VC-24 4 3 8.3 - - - 175 170 152 148 138 120 100 88
R95-VC-28 4 3 8.3 - - - 210 195 178 168 150 138 120 100
R95-VC-37 5.5 4 10.3 - - - 268 255 230 210 190 168 138 105
R95-VC-50 7,5 5.5 14 - - - 370 350 330 305 280 250 215 165
R95-VC-60 10 7,5 18,5 - - - 438 420 378 348 330 288 240 180
R95-VC-70 10 7,5 18,5 - - - 511 490 441 406 385 336 280 210

LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
US.GPM 0 4.4 8,8 13.2 17,6 22 26,4 30,8
50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 1 2 3 4 5 6 7
380V 220V l / phút 0 17 33 50 67 83 100 117
  HP Kw Một Một μF VC H
m
Tổng đầu trong mét 40mm
G1 ½ "
R95-BF-06 1 0,75 2.5 6.3 30 450 46 45 43 42 40 35 28 20
R95-BF-09 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 71 66 65 62 59 52 41 28
R95-BF-11 2 1.5 4.4 10 50 450 82 81 79 77 71 62 51 34
R95-BF-13 2 1.5 4.4 10 50 450 96 94 93 90 83 73 58 40
R95-BF-18 3 2.2 6.2 14 60 450 127 124 121 113 108 92 83 50
R95-BF-23 4 3 8.3 - - - 168 165 162 160 146 128 102 68
R95-BF-32 5.5 4 10.3 - - - 232 228 215 208 201 176 140 94
R95-BF-40 7,5 5.5 14 - - - 290 282 275 270 251 220 175 117
R95-BF-56 10 7,5 18,5 - - - 381 375 368 356 331 289 231 155

LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
US.GPM 0 8,8 17,6 26,4 30,8 35,2 39,6 44
50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 2 4 6 7 8 9 10
380V 220V l / phút 0 33 67 100 117 133 150 167
  HP Kw Một Một μF VC H
m
Tổng đầu trong mét 50mm
G2 "
R95-DF-04 1 0,75 2.5 6.3 30 450 30 28 25 22 19 18 15 13
R95-DF-06 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 43 41 38 34 31 28 23 18
R95-DF-08 2 1.5 4.4 10 50 450 56 54 52 44 40 35 32 26
R95-DF-13 3 2.2 6.2 14 60 450 89 87 84 73 63 60 48 40
R95-DF-17 4 3 8.3 - - - 123 118 112 100 93 84 72 59
R95-DF-20 4 3 8.3 - - - 140 133 125 115 99 90 80 65
R95-DF-24 5.5 4 10.3 - - - 165 158 153 130 119 107 94 80
R95-DF-30 7,5 5.5 14 - - - 210 200 183 169 150 140 115 98
R95-DF-35 10 7,5 18,5 - - - 244 235 220 200 180 171 140 118

LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
US.GPM 0 22 30,8 35,2 44 52,8 61,6 70,4
50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 5 7 8 10 12 14 16
380V 220V l / phút 0 83 117 133 167 200 233 267
  HP Kw Một Một μF VC H
m
Tổng đầu trong mét 50mm
G2 "
R95-MA-03 1 0,75 2.5 6.3 30 450 17 15 14 13 11 10 9 7
R95-MA-04 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 30 24 20 17 15 14 13 11
R95-MA-07 2 1.5 4.4 10 50 450 45 35 30 29 26 23 20 16
R95-MA-10 3 2.2 6.2 14 60 450 62 51 46 44 39 34 29 23
R95-MA-13 4 3 8.3 - - - 82 70 64 61 56 50 46 35
R95-MA-17 5.5 4 10.3 - - - 110 92 85 82 75 65 55 45
R95-MA-22 7,5 5.5 14 - - - 140 120 113 109 100 90 79 61
R95-MA-28 10 7,5 18,5 - - - 180 155 145 142 130 117 102 83

LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
US.GPM 0 26,4 39,6 52,8 61,6 70,4 79,2 88
50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 6 9 12 14 16 18 20
380V 220V l / phút 0 100 150 200 233 267 300 333
  HP Kw Một Một μF VC H
m
Tổng đầu trong mét 50mm
G2 "
R95-DG-04 2 1.5 4.4 10 50 450 25 21 19 17 16 14 13 11
R95-DG-07 3 2.2 6.2 14 60 450 45 35 32 30 28 25 22 19
R95-DG-10 4 3 8.3 - - - 55 50 47 44 40 36 33 28
R95-DG-14 5.5 4 10.3 - - - 83 72 66 60 56 50 43 36
R95-DG-18 7,5 5.5 14 - - - 98 89 81 78 71 63 55 46
R95-DG-21 10 7,5 18,5 - - - 125 112 100 93 84 75 66 56
R95-DG-24 10 7,5 18,5 - - - 145 130 118 110 104 91 84 72

Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH

Tag:Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH
Sản phẩm cùng loại
Máy bơm nước giếng khoan Mastra R95-VC-16

Máy bơm chìm giếng khoan Mastra R95-VC-20

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước giếng khoan Mastra R95-VC-16

Máy bơm nước giếng khoan Mastra R95-VC-16

Giá bán: 0 đ
Máy bơm giếng khoan Mastra R95-VC-09

Máy bơm chìm giếng khoan Mastra R95-VC-09

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước giếng khoan Mastra R95-MA-13

Máy bơm nước giếng khoan Mastra R95-MA-13

Giá bán: 0 đ
Máy bơm giếng khoan MASTRA 6 INCH

Máy bơm giếng khoan MASTRA 6 INCH

Giá bán: 0 đ
Máy bơm giếng khoan MASTRA 6 INCH

Máy bơm giếng khoan MASTRA 8 INCH

Giá bán: 0 đ
Máy bơm giếng khoan MASTRA 4SP

Máy bơm giếng khoan MASTRA 4SP

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước giếng khoan Mastra R95-BF-23

Máy bơm nước giếng khoan Mastra R95-BF-23

Giá bán: 0 đ
1
2