Máy bơm nước, máy bơm nước công nghiệp, máy bơm công nghiệp

 

 

Động cơ

Máy bơm nước

Hãng máy bơm

Bơm tăng áp thiết bị

Máy thổi khí

Quạt điều hòa

Sản phẩm bán chạy
Thống kê truy cập
Đối tác
SealandHanilsenaMáy bơm EbaraMáy bơm nước Wilo
Góc trưng bày sản phẩm tại 34 Đường LángGóc trưng bày sản phẩm tại 492 Trường ChinhShowroom bơm công nghiệpShowroom tại 34 Đường LángMáy bơm nước PentaxShowroom1 34 Đường Láng

Máy bơm Wilo

PW-252EA

PW-252EA

Giá TT: 6,500,000
Giá bán: 4,200,000
Máy bơm chân không nước nóng Wilo PWI 550EH

Máy bơm chân không nước nóng Wilo PWI 550EH

Giá bán: 0 đ
PW-082EA

PW-082EA

Giá bán: 0 d
PW-175EA

PW-175EA

Giá TT: 3,400,000 d
Giá bán: 3,250,000 d
PW-1500E

PW-1500E

Giá TT: 9,850,000
Giá bán: 8,700,000
Máy bơm chân không nước nóng Wilo PWI 400EH

Máy bơm chân không nước nóng Wilo PWI 400EH

Giá bán: 2,000,000 đ
Máy bơm chân không nước nóng Wilo PWI 200EH

Máy bơm chân không nước nóng Wilo PWI 200EH

Giá TT: 1,500,000 đ
Giá bán: 0 đ
PW-251E

PW-251E

Giá TT: 5,350,000 d
Giá bán: 4,000,000 d
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 400EA

Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 400EA

Giá bán: 3,850,000
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 088 EA

Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 088 EA

Giá bán: 1,700,000
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 088 EA

Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 201EA

Giá bán: 2,850,000
PC401E

PC401E

Giá TT: 8,500,000
Giá bán: 4,500,000
PC 400E

PC 400E

Giá bán: 0 d
PC 371E

PC 371E

Giá TT: 4,750,000 d
Giá bán: 3,700,000 d
PC501E

PC501E

Giá TT: 8,650,000 d
Giá bán: 7,800,000 d
PUN-600E

PUN-600E

Giá bán: 0 d
PUN-250E

PUN-250E

Giá bán: 0 d
PC-600E

PC-600E

Giá bán: 0 d
Bơm thả chìm

Bơm thả chìm

Giá bán: 0 d
PUS-400E

PUS-400E

Giá TT: 5,000,000 d
Giá bán: 4,500,000 d
PU-1500E

PU-1500E

Giá TT: 10,000,000
Giá bán: 8,100,000
PU-1500G

PU-1500G

Giá TT: 9,300,000
Giá bán: 8,500,000
PU-461E

PU-461E

Giá TT: 6,750,000 d
Giá bán: 5,900,000 d
PU-401E

PU-401E

Giá bán: 0 d
PDG-100EA

PDG-100EA

Giá TT: 3,260,000
Giá bán: 2,900,000
PDU-370QH

PDU-370QH

Giá TT: 21,200,000
Giá bán: 20,500,000
Máy bơm nước thải chìm Wilo PDV-400E

Máy bơm nước thải chìm Wilo PDV-400E

Giá TT: 7,900,000
Giá bán: 5,500,000
Máy bơm nước thải Wilo PDV-400EA

Máy bơm nước thải Wilo PDV-400EA

Giá TT: 7,850,000
Giá bán: 7,100,000
1
2