Máy bơm nước, máy bơm nước công nghiệp, máy bơm công nghiệp

 

 

Động cơ

Máy bơm nước

Hãng máy bơm

Bơm tăng áp thiết bị

Máy thổi khí

Quạt điều hòa

Sản phẩm bán chạy
Thống kê truy cập
Đối tác
SealandHanilsenaMáy bơm EbaraMáy bơm nước Wilo
Góc trưng bày sản phẩm tại 34 Đường LángGóc trưng bày sản phẩm tại 492 Trường ChinhShowroom bơm công nghiệpShowroom tại 34 Đường LángMáy bơm nước PentaxShowroom1 34 Đường Láng

Máy bơm nước

Máy bơm trục ngang Kaiquan 80KQW47-44-11/2

Máy bơm trục ngang Kaiquan 80KQW47-44-11/2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục ngang Kaiquan 65KQW25-50-7.5/2

Máy bơm trục ngang Kaiquan 65KQW25-50-7.5/2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục ngang Kaiquan 50KQW12.5-50-5.5/2

Máy bơm trục ngang Kaiquan 50KQW12.5-50-5.5/2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 80KQL47-44-11/2

Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 80KQL47-44-11/2

Giá bán: 0 đ
Bơm chìm nước thải Foras SPV 80G

Bơm chìm giếng khoan Pentax 3S 3-30

Giá bán: 0 đ
Bơm chìm nước thải Foras SPV 100G

Bơm chìm giếng khoan Pentax 3S 3-23

Giá bán: 0 đ
Máy bơm giếng khoan Pentax 4S

Máy bơm giếng khoan Pentax 4S

Giá bán: 0 d
Máy bơm thả giếng Pentax 4S2

Máy bơm thả giếng Pentax 4S2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 150x125FS4JA522

Máy bơm Ebara 150x125FS4JA522

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 150x125FS4JA518.5 - 18.5w

Máy bơm Ebara 150x125FS4JA518.5 - 18.5w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 150x125FS4JA515 - 15w

Máy bơm Ebara 150x125FS4JA515 - 15w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 150x125FS4HA515 - 15w

Máy bơm Ebara 150x125FS4HA515 - 15w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Sealand MJ 106M

Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Sealand MJ 106M

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm Sealand K100

Máy bơm ly tâm Sealand K100

Giá bán: 0 đ
Máy bơm họng súng Sealand JB-200

Máy bơm họng súng Sealand JB-200

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm hút giếng Sealand K100

Máy bơm ly tâm hút giếng Sealand K100

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp Milano CS100W

Máy bơm tăng áp Milano CS100W

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước Milano CM100 cánh phíp

Máy bơm nước Milano CM100 cánh phíp

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước Milano CAB 150

Máy bơm nước Milano CAB 150

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước Milano MB 200

Máy bơm nước Milano MB 200

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng CNP CDL 16-14

Máy bơm trục đứng CNP CDL 16-14

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng CNP CDL 16-12

Máy bơm trục đứng CNP CDL 16-12

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng CNP CDL 32-20-2

Máy bơm trục đứng CNP CDL 32-20-2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng CNP CDL 65-60-2

Máy bơm trục đứng CNP CDL 65-60-2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng Inter IVM 12×17/7.5 7.5HP

Máy bơm trục đứng Inter IVM 12×17/7.5 7.5HP

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng Inter IVM 8×16/5.5 5.5HP

Máy bơm trục đứng Inter IVM 8×16/5.5 5.5HP

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng Inter IVM 8×12/4 4HP

Máy bơm trục đứng Inter IVM 8×12/4 4HP

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng Inter IVM 4×13/3 3HP

Máy bơm trục đứng Inter IVM 4×13/3 3HP

Giá bán: 0 đ
Bơm Diesel HYUNDAI 75HP

Bơm Diesel HYUNDAI 75HP

Giá bán: 0 đ
Bơm Diesel HYUNDAI 60HP

Bơm Diesel HYUNDAI 60HP

Giá bán: 0 đ
Bơm Diesel HYUNDAI 50HP

Bơm Diesel HYUNDAI 50HP

Giá bán: 0 đ
Bơm Diesel HYUNDAI 40HP

Bơm Diesel HYUNDAI 40HP

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp APP PW-200E(A)

Máy bơm tăng áp APP PW-200E(A)

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp APP PW125E(A)

Máy bơm tăng áp APP PW125E(A)

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp APP SW-120S/250S

Máy bơm tăng áp APP SW-120S/250S

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp APP SW-120/250

Máy bơm tăng áp APP SW-120/250

Giá bán: 0 đ
Máy bơm hỗn lưu HLĐ1500-8

Máy bơm hỗn lưu HLĐ1500-8

Giá bán: 0 đ
Máy bơm hỗn lưu HLĐ980-9

Máy bơm hỗn lưu HLĐ980-9

Giá bán: 0 đ
Máy bơm hỗn lưu HLĐ700-7

Máy bơm hỗn lưu HLĐ700-7

Giá bán: 0 đ
Máy bơm hỗn lưu HL 1900-4,5

Máy bơm hỗn lưu HL 1900-4,5

Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Varem 1000l

Bình tích áp Varem 1000l

Giá bán: 0 đ
binh-tich-ap-varem-500l

Bình tích áp Varem 500l

Giá bán: 0 đ
binh-tich-ap-varem-300l

Bình tích áp Varem 300l

Giá bán: 0 đ
binh-tich-ap-varem-100l

Bình tích áp Varem 200l

Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Vicky 24l

Bình tích áp Vicky 24l

Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Vicky 50l

Bình tích áp Vicky 50l

Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Vicky 100l

Bình tích áp Vicky 100l

Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Vicky 200l

Bình tích áp Vicky 200l

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp LEO XKJ-909PA

Máy bơm tăng áp LEO XKJ-909PA

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp LEO XKJ-606SA

Máy bơm tăng áp LEO XKJ-606SA

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp LEO 3XCm100SA5

Máy bơm tăng áp LEO 3XCm100SA5

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp LEO XJm1600LA3

Máy bơm tăng áp LEO XJm1600LA3

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm APP NH

Bơm nước thải Mastra MBA 0.75

Giá bán: 0 đ
Bơm nước thải Mastra MBA 1.1 KW

Bơm nước thải Mastra MBA 1.1 KW

Giá bán: 0 đ
Bơm nước thải Mastra MBA 1.5

Bơm nước thải Mastra MBA 1.5

Giá bán: 0 đ
Bơm nước thải Mastra MBA 2.2

Bơm nước thải Mastra MBA 2.2

Giá bán: 0 đ
Bơm định lượng hóa chất FWT-DS

Bơm định lượng hóa chất FWT-DS

Giá bán: 0 đ
Bơm định lượng hóa chất FWT-DM

Bơm định lượng hóa chất FWT-DM

Giá bán: 0 đ
Bơm định lượng hóa chất FWT-PS

Bơm định lượng hóa chất FWT-PS

Giá bán: 0 đ
Máy bơm định lượng Blue White CP6250HV

Máy bơm định lượng Blue White CP6250HV

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 150x125FS4JA522

Máy bơm Ebara 150x125FS4JA522

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 150x125FS4JA518.5 - 18.5w

Máy bơm Ebara 150x125FS4JA518.5 - 18.5w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 150x125FS4JA515 - 15w

Máy bơm Ebara 150x125FS4JA515 - 15w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 150x125FS4HA515 - 15w

Máy bơm Ebara 150x125FS4HA515 - 15w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm Ebara 3M-3S-3P

Bơm tăng áp Hitachi WM-SPV-WH

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp tự động Hitachi WT-SPV-MGN

Máy bơm tăng áp tự động Hitachi WT-SPV-MGN

Giá bán: 0 đ
 Máy bơm Hitachi WM-SPV-WH Inverter series

Máy bơm Hitachi WM-SPV-WH Inverter series

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước Hitachi WT-P300GX2-SPV-MGN

Máy bơm nước Hitachi WT-P300GX2-SPV-MGN

Giá bán: 0 đ
ro-le-dien-tu-pc-13

Rơ le điện tử PC 13

Giá bán: 0 đ
Bình áp lực

Bình áp lực

Giá bán: 0 đ
phao-dien-tu-dong

Phao điện tự động

Giá bán: 0 đ
phot-bom

Phớt bơm

Giá bán: 0 đ
Máy bơm bánh răng Botou YCB20-0.6

Máy bơm bánh răng Botou YCB20-0.6

Giá bán: 0 đ
Máy bơm bánh răng Botou YCB10-0.6

Máy bơm bánh răng Botou YCB10-0.6

Giá bán: 0 đ
Máy bơm bánh răng Botou 2CY

Máy bơm bánh răng Botou 2CY

Giá bán: 0 đ
Máy bơm bánh răng KCB 960

Máy bơm bánh răng KCB 960

Giá bán: 0 đ
demo

demo

Giá bán: 0 đ
Bơm động cơ thả chìm Foras 4MFR

Bơm động cơ thả chìm Foras 4MFR

Giá bán: 0 đ
Bơm động cơ thả chìm Foras 6MFR

Bơm động cơ thả chìm Foras 6MFR

Giá bán: 0 đ
Bơm động cơ thả chìm Foras 4MFE

Bơm động cơ thả chìm Foras 4MFE

Giá bán: 0 đ
Máy bơm cho đài phun nước Shakti 40-125 5.5hp

Máy bơm cho đài phun nước Shakti 40-125 5.5hp

Giá bán: 0 đ
Máy bơm cho đài phun nước Shakti 65-125 5.5hp

Máy bơm cho đài phun nước Shakti 65-125 5.5hp

Giá bán: 0 đ
Máy bơm cho đài phun nước Shakti 40-125 2hp

Máy bơm cho đài phun nước Shakti 40-125 2hp

Giá bán: 0 đ
Máy bơm cho đài phun nước Shakti Shoc 32-160 3hp

Máy bơm cho đài phun nước Shakti Shoc 32-160 3hp

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước giếng nhật Japan JLM

Máy bơm nước giếng nhật Japan JLM

Giá bán: 0 đ
Máy bơm chân không Japan JLm60-200

Máy bơm chân không Japan JLm60-200

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước chân không Japan JLm 60-128A

Máy bơm nước chân không Japan JLm 60-128A

Giá bán: 0 đ
Máy bơm chân không Japan JLm60-300

Máy bơm chân không Japan JLm60-300

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước SENA SEP-150 BE

Máy bơm nước SENA SEP-150 BE

Giá bán: 0 d
Máy bơm nước SENA SEP-240(Vỏ Sắt)

Máy bơm nước SENA SEP-240(Vỏ Sắt)

Giá bán: 0 d
Máy bơm nước Sena Jet 100

Máy bơm nước Sena Jet 100

Giá bán: 0 đ
Máy bơm chân không Sena SEP-200E

Máy bơm chân không Sena SEP-200E

Giá bán: 0 đ
PC - 268A

PC - 268A

Giá bán: 0 d
Máy bơm nước Hanil PH 255W

Máy bơm nước Hanil PH 255W

Giá bán: 0 d
Hanil - 131B

Hanil - 131B

Giá bán: 0 d
Máy bơm hút giếng Hanil 80/95

Máy bơm hút giếng Hanil 80/95

Giá bán: 0 d
Máy bơm chìm nước thải Vertix VDS-VDC

Máy bơm chìm nước thải Vertix VDS-VDC

Giá bán: 0 d
Máy bơm chìm nước thải Vertix VFMT

Máy bơm chìm nước thải Vertix VFMT

Giá bán: 0 d
Máy bơm chìm nước thải Vertix VSP

Máy bơm chìm nước thải Vertix VSP

Giá bán: 0 d
VSD

VSD

Giá bán: 0 d
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 125x100-200/45

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 125x100-200/45

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 100x165-315/75

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 100x165-315/75

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 100x165-315/55

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 100x165-315/55

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 150x100-315/160

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 150x100-315/160

Giá bán: 0 đ
Matra CD

Matra CD

Giá bán: 0 d
Máy bơm nước ly tâm Matra CST 300/3

Máy bơm nước ly tâm Matra CST 300/3

Giá bán: 0 đ
Matra CS

Matra CS

Giá bán: 0 d
Máy bơm nước ly tâm Matra CST 400/3

Máy bơm nước ly tâm Matra CST 400/3

Giá bán: 0 đ
GN - 125H

GN - 125H

Giá bán: 0 d
GP - 200JXK

GP - 200JXK

Giá bán: 0 d
Gp - 129 JXE

Gp - 129 JXE

Giá bán: 0 d
GP - 129JXK

GP - 129JXK

Giá bán: 0 d
Sel-150BE

Sel-150BE

Giá bán: 0 d
Sel-126A

Sel-126A

Giá bán: 0 d
Máy bơm Selton Sel-st17

Máy bơm Selton Sel-st17

Giá bán: 0 d
Sel-150AE (Bình áp rơ le - Hanil)

Sel-150AE (Bình áp rơ le - Hanil)

Giá bán: 0 d
PW-175EA

PW-175EA

Giá bán: 0 d
PW-1500EA

PW-1500EA

Giá bán: 0 d
PW-252EA

PW-252EA

Giá bán: 0
PC401E

PC401E

Giá bán: 0
Máy bơm Lucky Pro CDX

Máy bơm Lucky Pro CDX

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Lucky Pro 3M

Máy bơm Lucky Pro 3M

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Lucky Pro HMP4

Máy bơm Lucky Pro HMP4

Giá bán: 0 đ
Máy bơm đa tầng cánh Lucky Pro MRSS

Máy bơm đa tầng cánh Lucky Pro MRSS

Giá bán: 0 đ
1
2